» ممبر کانال تلگرام

با خرید اد ممبر تلگرام، محصولات و خدمات خود را راحت تر از قبل مورد نمایش قرار دهید. این روش به صورت ممبر واقعی و اد اجباری انجام می شود. با ثبت سفارش خرید ممبر شما به صورت فوری انجام می شود.


1000 ممبر فیک
15000تومان
شروع آنی پس از خرید
بدون ریزش و کیفیت بالا
سرعت بالا
کیفیت بالا
لینک عمومی را وارد کنید
2000 ممبر فیک
30000تومان
شروع آنی پس از خرید
بدون ریزش و کیفیت بالا
سرعت بالا
کیفیت بالا
لینک عمومی را وارد کنید
5000 ممبر فیک
75000 تومان
شروع آنی پس از خرید
بدون ریزش و کیفیت بالا
سرعت بالا
کیفیت بالا
لینک عمومی را وارد کنید
1000 ممبر اجباری و واقعی
14000 تومان
شروع آنی پس از خرید
ریزش متوسط وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
2000 ممبر اجباری و واقعی
28000 تومان
شروع آنی پس از خرید
ریزش متوسط وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
5000 ممبر اجباری و واقعی
65000 تومان
شروع آنی پس از خرید
ریزش متوسط وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
1000 ممبر هیدن
14000 تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
2000 ممبر هیدن
28000 تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
5000 ممبر هیدن
65000 تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالا
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
1000 ممبر نیترو
35000تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالاتراز اجباری و هیدن
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
2000 ممبر نیترو
60000 تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالاتراز اجباری و هیدن
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
5000 ممبر نیترو
165000 تومان
شروع1الی 24
ریزش کم وکیفیت بالاتراز اجباری و هیدن
سین خوردن پست ها در هنگام انجام کار
سرعت خیلی خوب
ظرفیت بالا برای خرید عمده به پشتیبان مراجعه کنید
1000 ممبر پاپ آپ
85000تومان
شروع1تا 24ساعت
کاربران هدفمند و دلخواه
مخصوص کانال فروشگاهی
سرعت خیلی خوب وکیفیت عالی
ارسال کانال شما بیش از 10هزار کاربر
2000 ممبر پاپ آپ
165000تومان
شروع1تا 24ساعت
کاربران هدفمند و دلخواه
مخصوص کانال فروشگاهی
سرعت خیلی خوب وکیفیت عالی
ارسال کانال شما بیش از 10هزار کاربر

 

راهکار ساده تر و پرکاربرد تر که وقت زیادی هم از شما نمی گیرد، خرید ممبر تلگرام برای کانال شماست. ممبر های خریداری شده باکیفیت ترین در ایران، سریع ترین در بین سایر سایت های دیگر است.

برای خرید ممبر کافی است که لینک کانال خودتان را باکسی که به این منظور تهیه شده، وارد کنید و بشینید و ببینید که چطور سریع ممبرها بالاتر می رود.